PCPR, MOPR


Niektóre osoby mogą liczyć jeszcze na dodatkowe dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie na podstawie złożonych wniosków oraz środków jakimi dysponuje PCPR.

Osoba zainteresowania otrzymaniem dofinansowania powinna spełniać następujące kryteria:

  • wypełnić wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotu ortopedycznego

  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  • oświadczenie o wysokości dochodów

  • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się

  • fakturę zakupu, fakturę PROFORMA, kosztorys

  • nr NIP

  • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konta wnioskodawcy)

 

Dofinansowanie z NFZ