Aktualności


  SZUMY USZNE U STUDENTÓW

Jak pokazują wyniki belgijskich badań około albo aż 89,5% studentów doświadcza krótkotrwałych szumów usznych zaraz po kontakcie z głośną muzyką. Jednocześnie zauważono, że korzystanie ze stoperów w takich sytuacjach jest nadal znikome.

Szumy wywołane słuchaniem głośnej muzyki na koncertach i nie tylko, są coraz bardziej powszechnym zjawiskiem wśród młodego pokolenia. Nastolatki bardzo często podczas odpoczynku są narażeni na szkodliwe działanie hałasu.   W konsekwencji coraz więcej młodych ludzi cierpi z powodu szumów usznych, niedosłuchu czy nadwrażliwość na dźwięki. 

Belgijskie badania przeprowadzone wśród studentów pokazują, że 89,5% z nich doświadcza krótkotrwałych szumów usznych zaraz po wyjściu z głośnego otoczenia ( np koncertów, dyskotek). Badania również zbadały postawę studentów wobec głośnej muzyki a także czynniki, jakimi kierują się sięgając po stopery do uszu.

Wyniki są przerażające. Około dziewięciu na dziesięciu młodych ludzi doświadczyło chwilowych szumów usznych. Badania wykazały coś jeszcze – występowanie tego rodzaju zaburzeń było wyższe wśród studentek niż u studentów. Trwałych szumów usznych wywołanych hałasem doświadczyło aż 14,8% badanych.

Niemniej jednak, nieliczni rbadani obawiają się zaburzeń słuchu i co za tym idzie przyznają się do korzystania z ochronników słuchu, np. stoperów (11%). Obecność stałych szumów usznych stanowiła dla nich motywację do korzystania ze stoperów. Większość respondentów przyznała się do obojętnego jak i pozytywnego stosunku względem głośnej muzyki, nie będąc jednocześnie świadomymi ryzyka płynącego ze zbyt dużego hałasu.

Badanie przeprowadzono w celu oceny wpływu trwałych i czasowych szumów usznych,  postawy wobec hałasu                i nadmiernego hałasu, a także wpływu rówieśników i postawy względem odpowiedniej ochrony słuchu. W badaniu wzięło udział 145 studentów.

www.hear-it.org

www.slyszymy.pl


 


Dlaczego Polacy coraz gorzej słyszą?

Naszym zdaniem są trzy główne powody

1. Na coraz gorszy słuch Polaków ma wpływ hałas – dotyczy to zwłaszcza mieszkańców większych miast. Ruch uliczny generuje hałas na poziomie 80 - 90 decybeli, a według badań CBOS narzeka na niego aż 70 procent badanych Polaków. Długotrwałe narażenie na taki hałas może powodować czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia. Co gorsza, uszkodzenie słuchu to najczęściej proces długotrwały i niezauważalny. Bardzo często ludzie stwierdzają, że mają problemy ze słuchem, kiedy jest już za późno, bo nastąpiło u nich długotrwałe uszkodzenie.

2. Nadużywanie słuchawek do empetrójek, słuchanie zbyt głośno muzyki. Małe wewnątrzuszne słuchawki to prawdziwi mordercy słuchu młodych ludzi. Czasem ich dźwięk jest tak głośny, że stojąc obok na ulicy czy w tramwaju wyraźnie słyszymy muzykę. Do tego dochodzą gry komputerowe i konsole do gry ze słuchawkami. Ogromny wpływ na utratę słuchu ma też obecność w dyskotekach. Hałas tam generowany to prawdziwy zabójca słuchu.

3. Praca w hałasie. Polacy nie dbają o słuch w zakładach produkcyjnych. Hałas w halach i brak ochronników słuchu oraz rzadkie badania, przyczyniają się do utraty słuchu. Ponad 200 tysięcy osób pracuje w warunkach w hałasie przekraczającym dopuszczalne normy. Nic dziwnego więc, że aż 17 procent chorób zawodowych w Polsce to przypadki trwałego ubytku słuchu

Życie w długotrwałym hałasie grozi: utratą słuchu, negatywnymi zmianami w układzie krążenia, podniesieniem ciśnienia krwi, zaburzeniami snu, zakłóceniami równowagi emocjonalnej.

Jak chronić swój słuch?

Jak najczęściej przebywać w ciszy. Spacer, wyprawa za miasto to najlepszy lek dla naszych bombardowanych dźwiękami uszu.