Refundacje

Naradowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup aparatów słuchowych raz na 5 lat każdemu ubezpieczonemu pacjentowi. Aby uzyskać dofinansowanie z NFZ należy:

 1. Zgłosić się do firmy Centrum Aparatów Słuchowych Wieluń ul. Sieradzka 56 ( Zugil I piętro)               tel. (0 43) 659 52 89 na bezpłatne badanie słuchu  w skład którego wchodzi audiometria tonalna i mowy.           Na podstawie badania dyplomowany protetyk słuchu oceni wadę słuchu i wyda odpis badania.

 2. Zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowanie do lekarza laryngologa.

 3. Na wizycie u lekarza laryngologa po prosić lekarza o wystawienie wniosku na zaopatrzenie w aparaty słuchowe i wkładki uszne.

 4. Z wnioskami od lekarza należy zgłosić się do firmy Centrum Aparatów Słuchowych                                Wieluń ul. Sieradzka 56  (Zugil I piętro) tel. (0 43) 659 52 89 lub wysłać do potwierdzenia do NFZ w Łodzi           ul. Kopcińskiego 58, 90-634 Łódź. Cena aparatu i wkładki usznej zostaje pomniejszona o kwotę refundacji.

Poniżej w tabelach podano wielkość dofinansowań w 2012 roku do aparatów na przewodnictwo powietrzne i kostne,      a także do systemów FM.

 

Aparat na przewodnictwo powietrzne

 

 

Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)

700 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

50 zł x 2
(do dwóch wkładek usznych)

Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)

700 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

50 zł x 2
(do wkładki usznej)

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%)

1000 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

50 zł x 2
(do wkładki usznej)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 2000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%)

2000 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

60 zł x 2
(do dwóch wkładek usznych)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia oraz osoba dorosła czynnie pracująca (limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50%)

2750 zł
(do systemu wspomagającego słyszenie – system FM)

 

Aparat na przewodnictwo kostne

 

 

Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)

1260 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)

1260 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%)

1800 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%)

1800 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

                                                        

Niektóre osoby mogą liczyć jeszcze na dodatkowe dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego                                      z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR). Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie na podstawie złożonych wniosków oraz środków jakimi dysponuje PCPR.

Osoba zainteresowania otrzymaniem dofinansowania powinna spełniać następujące kryteria:

 • wypełnić wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotu ortopedycznego

 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 • oświadczenie o wysokości dochodów

 • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się

 • fakturę zakupu, fakturę PROFORMA, kosztorys

 • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konta wnioskodawcy)


Inne dofinansowania

Pacjent może również starać się o dodatkowe dofinansowania z różnych instytucji takich jak:

 • Zakład pracy

 • Fundacja Polsko – Niemieckie Pojednanie

 • Fundacja Polsatu

 • Fundacja TVN

 • inne fundacje łamiące bariery osób niepełnosprawnych