Szumy uszne

                                            "Cisza aż w uszach dzwoni"

Z badań epidemiologicznych przeprowadzonych w różnych krajach świata wynika, że około 17% ludności odczuwa szumy uszne. Jest to więc zjawisko o istotnym znaczeniu społecznym. Przyjmuje się, że jedna czwarta mających szumy uszne bardzo cierpi z ich powodu. Z badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Polsce przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wynika, że szumy uszne odczuwa około 15% naszego społeczeństwa w wieku powyżej 16 roku życia, natomiast nadwrażliwość słuchową obserwuje u siebie co dziesiąty Polak.

Czy wiedzą Państwo, że mamy dwie grupy szumów usznych (obiektywnych i subiektywnych)?

Zapraszam do zapoznania się z tematem szumów usznych w  moim artykule
tutaj
Czy możliwe jest leczenie szumów? Jakie mamy terapie? To wszystko i jeszcze więcej w drugiej części artykułu tutaj                                  Terapia TRTi za pomocą generatorów szumu, więcej o generatorach szumu  tutaj