Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup aparatów słuchowych raz na 5 lat każdemu ubezpieczonemu pacjentowi. Dowiedz się co trzeba zrobić aby skorzystać z refundacji.

refundacje aparatów słuchowych NFZ

1. Zgłoś się do Centrum Aparatów Słuchowych w Wieluniu, ul. Sieradzka 56 (Zugil, 1 piętro) lub umów się na bezpłatne badanie słuchu pod numerem telefonu 43 659 52 89. W ramach badania wykonamy audiometrię tonalną oraz mowy. Na podstawie wyników badania dyplomowany protetyk słuchu oceni wadę słuchu i wyda opis badania.
2. Z opisem badania zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do laryngologa.
3. Na wizycie u lekarza laryngologa poproś go o wystawienie wniosku na zaopatrzenie w aparaty słuchowe oraz wkładki uszne.
4. Z otrzymanymi wnioskami od lekarza przyjdź do naszego Centrum Aparatów Słuchowych w Wieluniu. Załatwimy wszystkie formalności za Ciebie a cena aparatów i wkładek zostanie pomniejszona o kwotę refundacji NFZ.

Aparat na przewodnictwo powietrzneRefundacja aparatuRefundacja wkładek
Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)1050 zł x 2 (do dwóch aparatów słuchowych50 zł x 2 (do dwóch wkładek usznych)
Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)1050 zł x 2 (do aparatu słuchowego)50 zł x 2 (do wkładki usznej)
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%)1500 zł x 2 (do aparatu słuchowego)50 zł x 2 (do wkładki usznej)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 3000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) 3000 zł x 2 (do dwóch aparatów słuchowych)60 zł x 2 (do dwóch wkładek usznych)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia oraz osoba dorosła czynnie pracująca (limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50%)2750 zł do systemu wspomagającego słyszenie – system FM
Aparat na przewodnictwo kostneRefundacja aparatu
Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)1260 zł x 2 (do dwóch aparatów słuchowych)
Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)1260 zł x 2 (do aparatu słuchowego)
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%)1800 zł x 2 (do aparatu słuchowego)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) 1800 zł x 2 (do dwóch aparatów słuchowych)

Skontaktuj się

CENTRUM APARATÓW SŁUCHOWYCH KAMILLA MUSZYŃSKA
UL. SIERADZKA 56, 98-300 WIELUŃ

E-MAIL: CENTRUMAPARATÓW@GMAIL.COM

TELEFON: (+48) 43 659 52 89, 506 143 208

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ LUB ETYKIETĄ.

 

 

This will close in 0 seconds

Scroll to Top